Invitatie participare

ACADEMIA DE STIINTE AGRICOLE SI SILVICE“GHEORGHE IONESCU SISESTI”
STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLA SIMNIC-CRAIOVA
CUI RO3078896
CRAIOVA, Str. Soseaua Balcesti, nr.54,Jud. Dolj cod postal: 200721
Tel/fax 0251/417534
E-mail: scdasimnic@yahoo.com

Nr. 1937 /19.05.2014

INVITATIE DE PARTICIPARE

 1. STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLA SIMNIC
 2.Obiectul contractului: Servicii de transport cereale si plante furajere pentru agricultura
 3. Cod CPV: 77100000-1
 4.Informatii privind documentatia de atribuire: SCDA SIMNIC
 5. Modalitatea de intrare in posesia documentatiei de atribuire: SCDA SIMNIC, Craiova, Str. Soseaua Balcesti, nr.54,Jud.  Dolj, e-mail scdasimnic@yahoo.com sau descacare direct de pe site-ul  www.scda-simnic.ro
 6.Valoare estimata contract:125 000 lei, echivalentul a 28 410 euro.
 7.Garantie participare: 1% din valoarea estimata a contractului (1250 lei)
 8.Data limita solicitare clarificari : 22.05.2014
 9.. Data limita de depunere a ofertelor: 23.05.2014
 10.Ora limita depunere oferte: 11:00
 11.Nr.oferte depuse:1
 12. Data limita de deschidere a ofertelor:23.05.2014
 13. Ora deschidere oferte : 13:00

 

Compartiment achizitii,

 Raluca Samfira

Subpagini (1): Anunt de atribuire
ĉ
Mihai Sandu,
19 mai 2014, 04:45
ĉ
Mihai Sandu,
19 mai 2014, 04:54
ĉ
Mihai Sandu,
19 mai 2014, 04:54
Comments